ติดตั้งกล้อง MHD ความละเอียด 1 ล้านพิกเซล จำนวน 8 โรงพยาบาล ในเขตอำเภอทับคล้อ เก็บสายด้วยท่อ PVC ทั้งระบบ ดูออนไลน์และแจ้งเตือนผ่านมือถือ

defined ('_JEXEC') or die ('resticted aceess');