คู่มือการใช้งาน

defined ('_JEXEC') or die ('resticted aceess');